Obrzęk naczynioruchowy – interdyscyplinarne rekomendacje PTD i PTA

Obrzęk naczynioruchowy (angioedema, obrzęk Quinckego) objawia się jako niezapalny obrzęk tkanki podskórnej i/lub błon śluzowych. Angioedema ma charakter samoograniczający się i najczęściej występuje w towarzystwie pokrzywki lub samodzielnie.

Izolowana postać obrzęku naczynioruchowego

Izolowana postać angioedema (AE) związana jest z występowaniem ograniczonych,      asymetrycznych obrzęków skóry i tkanki podskórnej. Pojedyncze lub rozmieszczone w kilku miejscach zmiany utrzymują się od 48 do 72 godzin, a skóra pokrywająca je nie wykazuje objawów zapalenia i świądu. Obrzęki zlokalizowane są najczęściej na twarzy, przede wszystkim na wargach i powiekach. Mogą również pojawiać się w rejonie tułowia, kończyn oraz narządów płciowych.  W postaci izolowanej angioedema może dojść do ostrego obrzęku gardła i krtani, a rzadko do zajęcia przewodu pokarmowego, objawiającego się bólem, nudnościami i biegunką. Izolowany obrzęk naczynioruchowy może mieć formę nabytą (acquired angioedema – AAE), w której obserwowane są 4 typy lub wrodzoną (hereditary angioedema – HAE), podzieloną na 7 typów. Wyróżnia się także postać wrodzoną (hereditary angioedema – HAE).

Nabyty obrzęk naczynioruchowy 

Na wieloczynnikową etiologię nabytego obrzęku naczynioruchowego (AAE) składają się czynniki wywołujące także pokrzywkę oraz niektóre leki i choroby. Gdy nie można zidentyfikować przyczyn rozwoju AAE, należy rozpoznać postać idiopatyczną obrzęku. Wśród odmian AAE wymienia się: zależny od histaminy (idiopathic histaminergic – AAE-IH), niezależny od histaminy (idiopathic nonhistaminergic – AAE-InH), związany z niedoborem C1-INH (AAE with C1 inhibitor deficiency – AAE-C1-INH), oraz związany z leczeniem inhibitorami konwertazy angiotensyny (AAE related to ACE-I – AAE-ACE-I).

Nabyty obrzęk naczynioruchowy zależny od histaminy

Nabyty obrzęk naczynioruchowy zależny od histaminy (AAE-IH) jest jednym z najczęstszych rodzajów izolowanego AE, który – podobnie jak pokrzywka – powstaje na skutek czynników takich jak: pokarmy, leki, jady owadów, alergeny środowiskowe, czy czynniki fizykalne. W rozwoju AAE-IH mogą odgrywać rolę ogniska infekcji i choroby autoimmunologiczne, a także tło idiopatyczne. Wyróżnia się postać ostrą, przewlekłą oraz nawracającą tego schorzenia. Ma ono predylekcję do występowania w rejonie twarzy, głównie warg i powiek, a w rzadkich przypadkach może obejmować krtań i przewód pokarmowy. Diagnostyka AAE-IH obejmuje identyfikację czynników przyczynowych, chorób współistniejących, jak również wykluczenia innych postaci obrzęku naczynioruchowego. Farmakoterapia AAE-IH prowadzona jest za pomocą leków przeciwhistaminowych z dopuszczalną zwielokrotnioną dawką dobową, jak również glikokortykosteroidów i andrenaliny – w ostrej postaci schorzenia.

Nabyty idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy niezależny od histaminy

Nabyty idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy niezależny od histaminy (AAE-InH) ma podobną etiologię i przebieg jak postać zależna od histaminy, jednak w tym przypadku leki przeciwhistaminowe nie są skuteczne. AAE-InH obserwowana jest u pacjentów w średnim wieku, głównie kobiet. Obrzęki dotyczą głównie rejonu twarzy, a u 1/3 chorych pojawiają się objawy związane z zajęciem górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego. AAE-IH oraz AAE-InH nie mają tła rodzinnego. Diagnostyka jest identyczna jak w AAE-IH, a leczenie obejmuje stosowanie kwasu traneksamowego. W przypadku przeciwwskazań do stosowania tego preparatu wdraża się glikokortykosteroidy, cyklosporynę A lub omalizumab.

Nabyty obrzęk naczynioruchowy związany z niedoborem inhibitora C1 

Nabyty obrzęk naczynioruchowy związany z niedoborem inhibitora C1 (AAE-C1-INH) stwierdza się zwykle u osób po 40 roku życia. AAE-C1-INH  obejmuje najczęściej twarz, język, języczek i górne drogi oddechowe, jednakże może dotyczyć każdego rejonu ciała. Związany jest z niedoborem inhibitora C1 bez mutacji w genie C1-INH (SERPING1) i z ujemnym wywiadem rodzinnym. Diagnostyka dotyczy przede wszystkim identyfikacji obniżonego poziomu C1-INH w surowicy (zwykle poniżej 50% normy). We wczesnej fazie choroby nieprawidłowości w tym zakresie obserwowane będą jedynie w czasie napadu obrzęku. Ponadto, obserwuje się obniżenie surowiczego poziomu C4 i C1q. W niejasnych sytuacjach klinicznych należy przeprowadzić badanie pod kątem mutacji genu SERPING1. Różnicowanie AAE-C1-INH powinno dotyczyć m.in. rozrostów limforetikularnych, gammapatii monoklonalnych (MGUS), oraz schorzeń autoimmunologicznych. Należy oznaczyć również: stężenie białka C-reaktywnego, proteinogram, elektroforezę białek surowicy, oraz łańcuchy lekkie w dobowej zbiórce moczu. Pogłębiona diagnostyka hematologiczna jest wskazana w przypadku stwierdzenia odchyleń w badaniach morfologicznych. Terapia powinna opierać się na leczeniu chorób, które mogą przyczyniać się do powstawania obrzęku. W przypadku braku skuteczności takiego postępowania i gwałtownego przebiegu AAE-C1-INH zaleca się włączenie leczenia przeciwobrzękowego. Niekiedy stosuje się suplementację C1-INH, wdraża antagonistę receptora bradykininowego typu 2 (ikatybant) lub osoczowy inhibitor kalikreiny (ekalantyd). Profilaktykę nawrotów uzyskuje się za pomocą kwasu traneksamowego. 

Nabyty obrzęk naczynioruchowy związany z leczeniem inhibitorami konwertazy angiotensyny  

Nabyty obrzęk naczynioruchowy związany z leczeniem inhibitorami konwertazy angiotensyny (AAE-ACE-I) stwierdza się w 0,5% przypadków stosowania ACE-I, zwłaszcza w terapii skojarzonej z lekami immunosupresyjnymi lub blokerami kanałów wapniowych. AAE-ACE-I  obserwowany jest przeważnie u kobiet powyżej 65 roku życia, zwykle w krótkim czasie po rozpoczęciu leczenia ACE-I. Zmiany obejmują głównie twarz (zwłaszcza wargi i powieki), szyję, język i górne drogi oddechowe. Przebieg schorzenia jest łagodny, jednak w rzadkich przypadkach może dojść do zagrażającego życiu pacjenta obrzęku krtani. Diagnostyka opiera się na potwierdzeniu ACE-I jako czynnika wyzwalającego obrzęk. Leczenie wymaga jak najszybszego odstawienia leku przyczynowego.

Wrodzony obrzęk naczynioruchowy

Wrodzony obrzęk naczynioruchowy (HAE) związany jest z mutacją genu SERPING1, czego efektem jest niedobór lub upośledzenie funkcji inhibitora składowej C1 układu dopełniacza (C1-INH). Dzięki prowadzonym badaniom genetycznym zaobserwowano, że na rozwój HAE mogą mieć wpływ także mutacje: genu czynnika XII układu krzepnięcia, plazminogenu, genu angiopoetyny, oraz kininogenu 1. Wyróżnia się postaci związane z mediatorami komórek tucznych (histaminą) oraz niezależne od histaminy – przede wszystkim obrzęki izolowane, nie mające związku z pokrzywką.

Wrodzony obrzęk naczynioruchowy z niedoboru C1-INH

Wyróżnia się dwie postaci wrodzonego obrzęku naczynioruchowego z niedoboru C1-INH (HAE-C1-INH). Pierwsza związana jest z ilościowym niedoborem C1-INH, a druga z jego dysfunkcją. Rozpoznanie schorzenia następuje zwykle między 5 a 11 rokiem życia w związku z pojawieniem się obrzęków głębokich warstw skóry i tkanki podskórnej zlokalizowanych w okolicy twarzy, klatki piersiowej lub narządów płciowych. Zmiany mogę obejmować także gardło, krtań oraz przewód pokarmowy. Nasilenie zmian jest zróżnicowane – od łagodnych do ciężkich, a ich pojawienie się może mieć związek z farmakoterapią (ACE-I, hormonalną terapią zastępczą), zabiegami medycznymi, urazami mechanicznymi, wysiłkiem fizycznym lub stresem. Diagnostyka opiera się na wywiadzie w kierunku nawrotów obrzęku bez towarzyszących bąbli pokrzywkowych i braku skuteczności terapii przeciwobrzękowej. Badania laboratoryjne powinny obejmować stężenie i aktywność C1-INH  (zwykle ≤30% normy) oraz składowej C4 dopełniacza i być wykonane dwukrotnie w odstępach 1-3 miesięcznych. Różnicowanie powinno obejmować oznaczenie składowej C1q (obniżenie w AAE-C1-INH). W trudnych przypadkach należy wykonać badania genetyczne. Leczenie zależy od fazy choroby i obejmuje eliminację przyczyn, a w ostrych napadach – suplementację C1-INH lub stosowanie antagonisty receptora bradykininowego typu 2 (Firazyr). Niekiedy stosuje się świeżo mrożone osocze. Przewlekle, jako profilaktykę nawrotów, stosuje się C1-INH, lanadelumab lub pochodne androgenowe (danazol, stanazolol). Kwas traneksamowy można zastosować, gdy nie występują przeciwwskazania do jego podania. Istotne jest także farmakologiczne przygotowanie pacjentów z HAE-C1-INH do zabiegów medycznych w rejonie głowy i szyi mogących wywołać atak obrzęku.

Wrodzony obrzęk naczynioruchowy z prawidłowym C1-INH

Wrodzony obrzęk naczynioruchowy z prawidłowym C1-INH (HAE-nC1-INH) stwierdza się na podstawie dodatniego wywiadu rodzinnego i prawidłowych oznaczeń C1-INH.  Opisano 4 rodzaje HAE-nC1-INH, związane z mutacjami genów czynnika XII układu krzepnięcia, plazminogenu, angiopoetyny 1, kininogenu 1, oraz o nieznanej etiologii. Przebieg schorzenia i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne jest identyczne z HAE-C1-INH, a różnicowanie opiera się na badaniach genetycznych.

Autor: dr n. med. Joanna Rasławska-Socha

Piśmiennictwo:

  1. Nowicki R.J., Grubska-Suchanek E., Porębski G., et al.: Angioedema. Interdisciplinary diagnostic and therapeutic recommendations of the Polish Dermatological Society (PTD) and Polish Society of Allergology (PTA). Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology. 2020; 7(3): 162-170.

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij „Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu medycyna.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz
logo