Nieswoiste choroby zapalne jelit w czasie COVID-19

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Gastroenterologii przedstawiają propozycję postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u pacjentów posiadających nieswoiste choroby zapalne jelit w dobie pandemii COVID-19.

Nieswoiste choroby zapalne jelit (NChJ) u pacjentów powodują, że znajdują się oni w grupie ryzyka ciężkiego przebiegu zakażenia SARS-CoV-2. U chorych na COVID-19, oprócz objawów ze strony układu oddechowego, zaobserwowano także nudności, wymioty, ból brzucha i biegunkę. Nie potwierdzono jednak wpływu infekcji SARS-CoV-2 na zaostrzenia nieswoistych chorób zapalnych jelit.

Ogólne zalecenia dla pacjentów z NChZJ w dobie COVID-19

Nieswoiste choroby zapalne jelit per se nie są związane ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na COVID-19. Jedynie pacjenci z zaostrzeniem NChZJ, w związku z koniecznością częstych wizyt w przychodniach i szpitalach oraz farmakoterapią (steroidy), są bardziej narażeni na zakażenie SARS-CoV-2. Eksperci nie zalecają jednak przerywania stosowanego leczenia, w tym terapii biologicznej. W celu minimalizacji ryzyka infekcji rekomenduje się stosowanie do ogólnych zaleceń sanitarnych. Mowa o unikaniu korzystania ze środków publicznego transportu w godzinach szczytu.

Czytaj również: Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne w zespole jelita nadwrażliwego (2018) Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii – cz. 1

Czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 u chorych z NChZJ

Wśród pacjentów z NChZJ wyróżnia się trzy grupy ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19. Grupa wysokiego ryzyka, w której zalecana jest bezwzględna izolacja, obejmuje chorych na NChZJ z objawami dodatkowymi (układ krążenia, oddechowy, cukrzyca). Czynnikiem jest również wiek ≥ 70 roku życia z farmakoterapią wskazaną w grupie średniego ryzyka. Ponadto, do grupy wysokiego ryzyka należą chorzy spełniający minimum jedno z następujących kryteriów: przyjmujący steroidy dożylnie lub doustnie w dawce ≥ 20 mg prednizolonu lub równoważnej, w czasie pierwszych 6 tygodni leczenia skojarzonego za pomocą leków biologicznych i immunosupresyjnych, z umiarkowaną do ciężkiej postacią schorzenia, z zespołem krótkiego jelita, oraz w trakcie żywienia parenteralnego. Średnie ryzyko zachorowania dotyczy pacjentów przyjmujących: anty-TNF w monoterapii, wedolizumab, ustekinumab, metotrelsat, tiopuryny, inhibitory kalcyneuryny i kinaz Janusowych, oraz terapię skojarzoną po 6 tygodniach leczenia. Wówczas zaleca się ścisłe ograniczenie kontaktów społecznych. Przynależność do grupy niskiego ryzyka związana jest z farmakoterapią preparatami 5-ASA, lekami miejscowymi, w tym steroidami (budezonidem), antybiotykami i lekami przeciwbiegunkowymi. Dla tych chorych sugeruje się ograniczenie kontaktów społecznych. Eksperci podkreślają, że schorzenia dodatkowe i wiek stanowią czynniki zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Nie ma jednoznacznych danych, aby leki immunosupresyjne/immunomodulujące determinowały ciężki przebieg zakażenia SARS-CoV-2. Ponadto, preparaty antycytokinowe są brane pod uwagę jako element terapii eksperymentalnej przeciwdziałającej burzy cytokinowej w ciężkiej postaci COVID-19.

Nieswoiste choroby zapalne jelit – organizacja pracy jednostek prowadzących 

Eksperci zalecają, aby osobiste wizyty pacjentów w poradniach ograniczyć do niezbędnego minimum i, jeśli jest to możliwe, przeprowadzić je w formie wirtualnej (np. w przypadkach remisji klinicznej). Pacjenci powinni mieć możliwość stałego kontaktu telefonicznego lub mailowego z poradnią. Rekomenduje się, aby każdą wizytę w ośrodku poprzedzić wywiadem w kierunku infekcji dróg oddechowych oraz pomiarem temperatury ciała. Badania diagnostyczne należy ograniczyć do niezbędnego minimum, a endoskopowe badania przesiewowe – odroczyć i zastąpić metodami nieinwazyjnymi, w tym: oznaczeniem kalprotektyny, badaniem USG lub TK jamy brzusznej. Leczenie biologiczne powinno być poprzedzone dokładnym wywiadem w kierunku infekcji i odbywać się w strefie czystej szpitala z zachowaniem zasad zachowania odległości między chorymi ok. 2 metry i ograniczenia kontaktów chorych z personelem medycznym.

Zasady terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit w kontekście COVID-19

U pacjentów w czasie remisji klinicznej zaleca się kontynuację dotychczasowego leczenia, ponieważ ryzyko infekcji SARS-CoV-2 w trakcie hospitalizacji z powodu zaostrzenia NChZJ jest wyższe niż ryzyko stosowania leków immunomodulujących. Przed wdrożeniem nowego leczenia należy rozważyć zastosowanie leków biologicznych w formie podskórnej, umożliwiającej terapię w domu i krótszy czas przebywania w ośrodku. Jednakże, u chorych w czasie terapii preparatami dożylnymi nie należy dokonywać jej modyfikacji ze względu na ryzyko zaostrzenia NChZJ. Eksperci rekomendują ograniczenie stosowania steroidów, zwłaszcza w dawce ≥ 20 mg lub równoważnej, a chorym w trakcie steroidoterapii należy zalecić samoizolację i ewentualnie zaproponować szybszą ścieżkę zmniejszania dawki (10mg/tydzień w przeliczeniu na prednizolon) lub, jeśli to możliwe, wdrożyć miejscowe preparaty budezonidu (Entocort, Cortiment MMX).  Leczenie immunosupresyjne jest dopuszczalne w formie skojarzonej z lekami biologicznymi tylko w szczególnie ciężkim przebiegu NChZJ. Ponadto, nie powinno się wdrażać monoterapii za pomocą leków immunosupresyjnych ze względu na opóźniony efekt terapeutyczny i tendencję do wczesnego rozwoju powikłań. U chorych > 65 roku życia lub ze schorzeniami przewlekłymi w długotrwałej remisji klinicznej powinno się rozważyć odstawienie terapii.

Czytaj również: Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne w zespole jelita nadwrażliwego (2018) Polskiego Towarzystwa Gastroenterologiii – cz. 2

Nieswoiste choroby zapalne jelit – farmakoterapia w czasie pandemii COVID-19

Nie stwierdzono, że stosowanie leków anty-TNF, w tym adalimumabu i infliksymabu, zwiększa ryzyko zakażenia SARS-CoV-2.  Sugeruje się, aby leki anty-TNF były wdrażane w monoterapii za pomocą adalimumabu w formie podskórnej ze względu na mniejszą ilość wizyt w ośrodku leczącym. Nie zaleca się zmiany formy terapii już stosowanej w danym przypadku. Leki przeciw integrynie α4β7, w tym wedolizumab, nie mają wpływu na ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 i powinny być stosowane u pacjentów starszych ze względu na minimalny wzrost ryzyka infekcji towarzyszących. Podobnie, leki anty-IL12/23, inhibitory kinaz Janusowych oraz preparaty kwasu 5-aminosalicylowego (5-ASA) nie zwiększają ryzyka infekcji SARS-CoV-2. Leki anty-IL12/23 (ustekinumab) są dostępne w formie podskórnej w leczeniu podtrzymującym. Z kolei, dawki doustne preparatów 5-ASA w łagodnym zaostrzeniu  powinny być zoptymalizowane, a – jeśli to możliwe – zastąpione leczeniem miejscowym.

Pacjenci z NChZJ podejrzani o COVID-19 lub chorujący na COVID-19

Pomimo że nie ma jednoznacznych dowodów świadczących o zwiększonym ryzyku ciężkiego przebiegu COVID-19 u chorych leczonych immunosupresyjnie, sugeruje się rozważenie odstawienia tiopuryn i tofactinibu u chorych z podejrzeniem COVID-19. Ponadto, w przypadku podejrzenia COVID-19 eksperci zalecają, aby rozważyć odroczenie kolejnych dawek metotreksatu i leków biologicznych.  Eksperci zalecają unikanie stosowania wysokich dawek steroidów (≥ 20 mg prednizolonu) i rozważenie przyspieszonej redukcji dawki tych preparatów. Każda modyfikacja leczenia powinna być poparta analizą ryzyka zaostrzenia NChZJ.  U chorych w remisji NChZJ z potwierdzoną infekcją SARS-COV-2 eksperci sugerują odstawienie farmakoterapii, poza lekami 5-ASA i objawowymi. U pacjentów w zaostrzeniu NChZJ i potwierdzeniu COVID-19 należy unikać steroidów w wysokich dawkach, a decyzje w zakresie postępowania terapeutycznego powinny być podejmowane interdyscyplinarnie.

Autor: dr n. med. Joanna Rasławska-Socha

Piśmiennictwo:

  • Łodyga M., Eder P., Dobrowolska A., Reguła J., Rydzewska G.: Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologiii Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Gastroenterologii, dotyczące postępowania z pacjentem z nieswoistą chorobą zapalną jelit w dobie pandemii COVID-19. Wytyczne PTG-E. http://www.ptg-e.org.pl/Stanowisko-Polskiego-Towarzystwa-Gastroenterologii-i-Konsultanta-Krajowego-w-Dziedzinie-Gastroenterologii-dotyczace-postepowania-z-pacjentem-z-nieswoista-choroba-zapalna-jelit-w-dobie-pandemii-COVID,299.html (dostęp z dn. 28.04.2021 r.)

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij „Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu medycyna.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz
logo