Suplementacja witaminy D w dobie COVID-19

Czy istnieje związek między przebiegiem COVID-19 a poziomem witaminy D?

W Polsce problemy niedoboru witaminy D, dotyczą aż 90% populacji. (fot. Shutterstock)

Sezon infekcyjny w tym roku został zdominowany przez drugą falę zachorowań na COVID-19. Obok epidemii SARS-CoV-2, obserwujemy narastający problem niedoboru witaminy D, który przyczynia się do zmniejszonej odporności na infekcje. Czy poziom tej witaminy ma wpływ na przebieg zakażenia SARS-CoV-2? Jakie są aktualne wytyczne suplementacji witaminy D?

Przeprowadzone w ostatnich latach badania wykazały, że aż 40% populacji europejskiej wykazuje cechy deficytu witaminy D. Co więcej, u 13% mieszkańców Europy stwierdzono jej ciężki niedobór. W Polsce problemy niedoboru tej witaminy, dotyczą aż 90% populacji.

Najnowsze wytyczne suplementacji witaminy D sugerują, aby preparaty zawierające witaminę D stosować przez cały rok. Szczególnie u osób z grupy ryzyka jej niedoboru. Współczesny styl życia uniemożliwia wystarczającą syntezę skórną, a dieta nie zapewnia odpowiedniego stężenia 25(OH)D w surowicy krwi. Ponadto, nawet w okresie od maja do września podaż witaminy D jest nadal zalecana i bezpieczna. Nowelizacja wytycznych wprowadziła zalecenia stosowania zindywidualizowanej profilaktycznej suplementacji witaminy D, zależnej od wieku, masy ciała, ekspozycji na światło słoneczne, diety i stylu życia. W przypadku niedoboru dawkę dobiera się w zależności od stężenia 25(OH)D, masy ciała oraz wieku.  

Dawkowanie witaminy D w populacji ogólnej 

Zalecenia sugerują, aby dawkowanie witaminy D w grupie niemowląt 0-6 miesiąca życia wynosiło 400 IU/dobę od pierwszych dni życia. W wieku 6-12 miesięcy  400-600 IU/dobę w zależności od podaży witaminy D w przyjmowanym pokarmie. Z kolei, u noworodków urodzonych w 33-36 tygodniu ciąży oraz przed 32 tygodniem ciąży sugerowane dawki to odpowiednio: 400 IU/d, oraz 800 IU/d.  U dzieci w wieku 1-10 lat zaleca się stosowanie 600-1000 IU/dobę witaminy D zależnie od podaży. Młodzież w wieku 11-18 lat może suplementować witaminę D w dawce 800-2000 IU/ dobę w zależności od diety. Dorośli w grupie wiekowej od 19 r.ż.  do  75 r.ż. mogą przyjmować  dawki witaminy D w zakresie 800-2000 IU/dobę.

Seniorzy powyżej 75 roku życia powinni suplementować witaminę D w dawce 2000-4000 IU/dobę w zależności od masy ciała oraz podaży dietetycznej. Odrębną grupę stanowią kobiety ciężarne i karmiące, które powinny, przy braku możliwości oznaczenia stężenia 25(OH)D, suplementować witaminę D w dawce 2000 IU/dobę. Docelowe stężenie 25(OH)D w surowicy krwi kobiet w ciąży i karmiących powinno wynosić 30-50 ng/ml.  

Do grup ryzyka niedoboru witaminy D należą m.in.:

 • osoby z zaburzeniami narządu ruchu,
 • zaburzeniami gospodarki fosforanowo-wapniowej,
 • przewlekle leczone niektórymi lekami (m.in. kortykosteroidami, czy ketokonazolem),
 • z nieprawidłowym trawieniem i wchłanianiem,
 • chorobami nerek i wątroby,
 • zaburzeniami endokrynologicznymi,
 • chorobami autoimmunologicznymi,
 • metabolicznymi (w tym cukrzycą),
 • nowotworowymi,
 • kardiologicznymi (m.in. z nadciśnieniem tętniczym)
 • oraz alergicznymi (np. astmą oskrzelową).

W grupach ryzyka sugerowane jest stosowanie dawek maksymalnych dla populacji ogólnej.  U osób otyłych dawka dobowa witaminy D, powinna być dwa razy większa niż zalecana dla populacji ogólnej.

W czasie suplementacji witaminy D istotne jest zapewnienie odpowiedniej podaży wapnia w diecie. Ponadto, w piśmiennictwie sugeruje się uzupełnienie suplementacji witaminy D o preparaty magnezu w dawkach 250-500 mg/d. Dotąd nie udowodniono korzystnego wpływu równoczesnej suplementacji witamin D i K2, jako formy zapobiegania zwapnieniom w obrębie tkanek i naczyń.  

Diagnostyka laboratoryjna i monitorowanie leczenia

Diagnostyka laboratoryjna poziomu witaminy D powinna obejmować oznaczenie 24(OH)D CAŁKOWITEJ (TOTAL).  Za stężenie optymalne uznaje się  wartości 30-50 ng/ml. Ze względu na rzadkie występowanie objawów toksyczności,  stężenia do 100 ng/ml 25(OH)D  w surowicy są uznawane za bezpieczne. Niedobór znaczny rozpoznaje się przy oznaczeniach 10-20 ng/ml. Wymaga on korekty suplementacji poprzez zwiększenie dawki o 100%, jak również wykonanie oznaczenia 24(OH)D za 3 miesiące. Niedobór ciężki, przy poziomie 0-10 ng/ml, wymaga podaży dawek leczniczych, aż do uzyskania stężenia optymalnego 25(OH)D w surowicy.

Ryzyko związane z niedoborem witaminy D

Liczne badania obserwacyjne opisują korelację między niskim stężeniem 25(OH)D w surowicy a ryzykiem występowania nowotworów, schorzeń autoimmunologicznych, chorób cywilizacyjnych, zaburzeń odporności i nawracających infekcji dróg oddechowych.  Przyjmuje się, że niskie poziomy witaminy D są związane z większą podatnością na infekcje wirusowe, m.in.: HIV, HCV, EBV oraz grypę. Odpowiedni poziom witaminy D redukuje ryzyko występowania tych infekcji poprzez następujące mechanizmy: bariery nabłonkowej (dzięki uszczelnieniu połączeń międzykomórkowych), jak również modulację odpowiedzi w zakresie odporności swoistej  i nieswoistej. Przyjmuje się, że stężenia powyżej 30 ng/ml redukują ryzyko raka, cukrzycy typu 2 i ostrych infekcji dróg oddechowych.  

Rola witaminy D w przebiegu zakażeń układu oddechowego

Witamina D odgrywa ważną rolę w mechanizmach odporności wrodzonej w przebiegu ostrych zakażeń układu oddechowego. Udowodniono, że suplementacja witaminy D zwiększa ekspresję genów związanych z procesem antyoksydacji, w tym reduktazy glutationowej. W badaniach randomizowanych suplementacja witaminy D zmniejszała ryzyko infekcji dróg oddechowych.  Badania obserwacyjne wykazały, że surowicze stężenie witaminy D powyżej 38 ng/ml miało efekt ochronny względem  rozwoju pozaszpitalnego zapalenia płuc (CAP).

W przeprowadzonym w latach 2009-2010 badaniu, odnotowano, że wśród pacjentów z wartościami 25(OH)D ponad 38 ng/ml tylko 17% rozwinęło objawy ostrego zapalenia dróg oddechowych. W grupie ze stężeniem 25(OH)D poniżej 38 ng/ml, aż u 45% badanych zaobserwowano zakażenia dróg oddechowych. Co więcej, wyższe stężenia witaminy D w surowicy związane były ze znacznym skróceniem czasu choroby. W przypadku pacjentów Oddziałów Intensywnej Terapii (OIT) wentylowanych mechanicznie,  jej suplementacja znacząco skracała czas pobytu chorych na OIT. W dobie epidemii SARS-CoV2 zasugerowano rolę witaminy D w obniżeniu liczby infekcji oraz śmiertelności w przebiegu COVID-19.

Witamina D kontra burza cytokinowa w COVID-19

Jednym z mechanizmów uszkodzenia tkanki płuc przez wirus SARS-CoV-2 jest zwiększona produkcja cytokin Th1. Przyczynia się to do wywołania burzy cytokinowej, a w efekcie, ciężkiego przebiegu choroby. W stwierdzonym COVID-19, zwiększonej produkcji cytokin prozapalnych mogą towarzyszyć m.in.: wysokie wartości CRP, sepsa, śródmiąższowe zapalenie płuc, ostry zespół niewydolności oddechowej (ARDS) oraz niewydolność serca.   Badania in-vitro wykazały, że interferon γ jest odpowiedzialny za ostre uszkodzenie płuc w zaawansowanym stadium infekcji SARS-CoV-2. Witamina D wpływa korzystnie na odporność komórkową poprzez wyhamowanie burzy cytokinowej w mechanizmie obniżenia wydzielania cytokin prozapalnych, w tym interferonu γ i TNF α. Z drugiej strony, stymuluje wydzielanie cytokin przeciwzapalnych.  Dodatkowo, działa korzystnie na limfocyty Th. Suplementacja witaminy D może wyciszyć nadmierną odpowiedź immunologiczną i burzę cytokinową w przebiegu COVID-19.

Rola ochronna witaminy D w COVID-19

Witamina D ma rolę ochronną wobec tkanki płucnej w przebiegu śródmiąższowego zapalenia płuc. SARS-CoV-2 atakuje głównie pneumocyty, co skutkuje uszkodzeniem surfaktantu i podwyższonym ryzykiem ostrego zespołu niewydolności oddechowej (ARDS). Udowodniono, że witamina D redukuje apoptozę pneumocytów oraz stymuluje syntezę surfaktantu. Dzięki temu może zapobiegać ciężkim uszkodzeniom płuc, jakim jest ARDS. Jej Suplementacja w sposób znaczący podnosi poziomu katelicydyny LL-37, która wykazuje  bezpośrednie działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. W badaniach na myszach wykazano, że LL-37 hamuje replikację wirusa grypy typu A. Co więcej, witamina D może zapobiegać wystąpieniu lub łagodzić objawy neurologiczne COVID-19, poprzez stymulację neutrotrofin, m.in. czynnika wzrostu nerwów (NGF).  Badania wykazały bowiem, że witamina D ma działanie neuroprotekcyjne oraz immunomodulujące.

Wiele dowodów wskazuje na to, że witamina D jest niezbędna dla zachowania prawidłowej funkcji układu immunologicznego. Suplementacja może zmniejszać ryzyko wystąpienia ostrych infekcji dróg oddechowych, w tym COVID-19. Jej efekty są znamienne u osób  z niedoborami.

Autor: Joanna Rasławska-Socha

Literatura:

 1. Amrein, K., Scherkl, M., Hoffmann, M. et al.: Vitamin D deficiency 2.0: an update on the current status worldwide. Eur J Clin Nutr 2020, 74, 1498–1513.
 2. Rusińska A., Płudowski P., Walczak M. et al.: Vitamin D Supplementation Guidelines for General Population and Groups at Risk of Vitamin D Deficiency in Poland – Recommendations of the Polish Society of Pediatric Endocrinology and Diabetes and the Expert Panel With Participation of National Specialist Consultants and Representatives of Scientific Societies – 2018 Update. Front Endocrinol 2018,  9:246, doi: 10.3389/fendo.2018.00246
 3. Xu Y., Baylink D.J., Chen C.S. et al.: The importance of vitamin d metabolism as a potential prophylactic, immunoregulatory and neuroprotective treatment for COVID-19. J Transl Med. 2020  26, 18, 322.
 4. Ali N.: Role of vitamin D in preventing of COVID-19 infection, progression and severity. J Infect Public Health. 2020, 13(10), 1373-1380.
 5. Grant W.B., Lahore H., McDonnell S.L. et al.:  Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths. Nutrients. 2020,  2,12(4),988. doi: 10.3390/nu12040988. 

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij „Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu medycyna.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz
logo