Do kiedy pacjent może dochodzić swoich roszczeń za błąd medyczny?

W sytuacji gdy pacjent uważa, że doszło w jego sytuacji do błędu medycznego, ma co do zasady 3 lata na zgłoszenie swojego roszczenia oraz ewentualne dochodzenie swoich praw przed sądem cywilnym. Ww. termin wynika z art 442 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, zwana dalej: k.c.), zaś jego pełna treść brzmi następująco:

  • 1.  Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
  • 2.  Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
  • 3.  W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
  • 4.  Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Czytaj również: Klauzula sumienia lekarza w wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Błąd medyczny

Jak wynika z brzmienia przytoczonego przepisu, momentem początkowym biegu trzyletniego terminu przedawnienia nie zawsze będzie dzień powstania szkody (np. dzień przeprowadzenia operacji), ale ustalić należy kiedy poszkodowany dowiedział się lub najwcześniej mógł się dowiedzieć, że do szkody doszło oraz kto jest za nią odpowiedzialny (obie przesłanki muszą wystąpić jednocześnie, co podkreślił m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 września 2002 r., sygn. akt III CKN 597/00). Przykładowo, jeżeli w czasie operacji żołądka, lekarz przez nieuwagę zostawił ciało obce w brzuchu pacjenta, zaś pacjent dowiedział się o tym fakcie pół roku później, w trakcie rutynowego badania USG, to trzyletni termin zaczyna swój bieg dopiero w dniu, w którym zostało wykonane badanie USG, przy założeniu że w tym samym dniu pacjent miał także wiedzę, kto odpowiada za szkodę. 

Zauważyć także należy, że ustawodawca w szczególny sposób chroni osoby małoletnie (tj. osoby, które nie ukończyły 18 lat) wskazując, iż dla nich, bieg terminu przedawnienia nie może się skończyć wcześniej niż po upływie 2 lat od uzyskania przez taką osobę pełnoletności.

Czytaj również: Klauzula sumienia w ustawie o zawodach medycznych

Termin przedawnienia

Dość problematyczne w aktualnym stanie prawnym, stało się ustalenie jak należy liczyć koniec biegu terminu przedawnienia. Do 8 lipca 2018 r. sytuacja wyglądała następująco: jeżeli pacjent w dniu 1 lipca 2013 r. dowiedział się o tym, że w czasie hospitalizacji w konkretnym szpitalu został zakażony wirusowym zapaleniem wątroby typu B, to termin przedawnienia zaczynał bieg 2 lipca 2013 r., zaś przysługujące mu roszczenia z tego tytułu uległyby przedawnieniu z dniem 2 lipca 2016 r. Jednakże ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1104) został znowelizowany art. 118 k.c., który w aktualnym brzmieniu brzmi następująco: Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.  

Zgodnie ze zdaniem drugim znowelizowanego przepisu, w sytuacjach w których termin przedawnienia jest dłuższy niż 2 lata, koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień kalendarzowy. W przytoczonym powyżej przykładzie, według nowych przepisów, bieg przedawnienia zakończyłby się nie z dniem 2 lipca 2016 r., ale z dniem 31 grudnia 2016 r. Wśród prawników trwa jednak obecnie spór czy znowelizowany art. 118 k.c. ma zastosowanie do przepisów szczególnych, czyli np. do omawianego art. 4421 k.c. Część autorów uważa, że tak wskazując: Norma ta ma zastosowanie zarówno do terminów określonych w art. 118, jak i do terminów oznaczonych w przepisach szczególnych. W przeciwnym wypadku przewidziane w niej zastrzeżenie dotyczące terminów krótszych niż 2 lata byłoby pozbawione normatywnego znaczenia. N. Rycko [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz do wybranych przepisów , red. J. Gudowski, Gdańsk 2018.  Zdarzają się jednak stanowiska odmienne, zaś na chwilę obecną praktyka orzecznicza nie została jeszcze w tym zakresie ukształtowana. 

Czytaj również: Procedura przyjęcia pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody

Błąd medyczny, a zarzut przedawnienia

Co zatem może lekarz, który będąc pozwanym w procesie o błąd medyczny dostrzeże, iż pacjentowi upłynął ustawowy termin przedawnienia? W takiej sytuacji lekarz powinien składając odpowiedź na pozew podnieść zarzut przedawnienia. Zasadniczo podniesienie takiego zarzutu powinno doprowadzić do oddalenie powództwa, choć sąd zobligowany jest zbadać, czy zgłoszenie zarzutu przedawnienia roszczenia nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

r. pr. Karolina Zdun

 

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij „Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu medycyna.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz
logo