Diagnostyka i leczenie endokrynopatii – współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa

Wstępna diagnostyka schorzeń endokrynologicznych w ramach Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej umożliwia przeprowadzenie sprawnego triage pacjentów i tym samym —  szybsze wdrożenie odpowiedniego leczenia. Przedstawiono wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w schorzeniach endokrynologicznych przygotowane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.

Pojedyncze guzki tarczycy i wole 

Diagnostyka endokrynopatii takich jak pojedyncze guzki tarczycy, opiera się na dokładnym wywiadzie uwzględniającym czynniki ryzyka rozwoju raka tarczycy. Należą do nich zachorowania na raka tarczycy w rodzinie, szczególnie u krewnych I stopnia, oraz przebyta radioterapia. Ponadto, podejrzenie raka tarczycy nasuwa: powiększenie węzłów chłonnych szyi, duża twardość i sprężystość guzka, brak przesuwalności guzka względem podłoża, szybki wzrost zmiany, zwłaszcza przy farmakoterapii z udziałem L-tyroksyny, a także chrypka, dysfagia, płeć męska, ból, wiek poniżej 20 lat i powyżej 60 lat.

Badanie powinno obejmować USG tarczycy

Jego celem w przypadku zmian wieloguzkowych jest identyfikacja jednego do trzech guzków dominujących. Należy także oznaczyć poziom tyreotropiny (TSH) oraz wolnych hormonów tarczycy. W niektórych przypadkach konieczne jest oznaczenie przeciwciał przeciwko tyreoperoksydazie (anty-TPO) i receptorowi TSH (anty-TSHR). Wole zamostkowe jest wskazaniem do wykonania RTG klatki piersiowej. Kontynuacja diagnostyki — w tym badanie cytologiczne — powinny być przeprowadzone w ramach poradni specjalistycznej. Eksperci podkreślają, że guzki i zmiany ogniskowe tarczycy u dzieci wymagają pilnego skierowania do endokrynologa.

Czytaj również: Choroby tarczycy u kobiet w ciąży

Zapalenie tarczycy

Postępowanie przy podejrzeniu zapalenia tarczycy jest analogiczne do diagnostyki zmian guzowatych. Bardzo istotne jest określenie rodzaju zapalenia za pomocą oceny parametrów stanu zapalnego tarczycy i badań immunologicznych. Badanie fizykalne powinno uwzględnić dolegliwości bólowe z typowym dla tego schorzenia promieniowaniem, przesuwalność zmiany, oraz współistnienie nacieku. Wśród objawów wskazujących na proces zapalny toczący się w tarczycy wymienia się gorączkę, powiększenie węzłów chłonnych, zwiększoną ciepłotę i zaczerwienienie skóry nad tarczycą. Kolejnymi sygnałami mogą być zwiększona spoistość tarczycy, lub chełbotanie sugerujące obecność ropnia. Do czynników ryzyka zapalenia tarczycy należą: jej zaburzenia rozwojowe, stan po napromienianiu, terapii jodem radioaktywnym, infekcji wirusowej lub po urazie przedniej okolicy szyi, jak również — przyjmowanie rekombinowanego TSH, amiodaronu lub soli litu. Pogłębiona diagnostyka i leczenie zapalenia tarczycy powinno odbywać się w ramach poradni endokrynologicznej.

Czytaj również: Czy odnotowano zgony w związku z brakiem dostępu do leku Euthyrox? Ministerstwo odpowiada…

Jedne z najczęstszych endokrynopatii – nadczynność i niedoczynność tarczycy

Podejrzenie nadczynności lub niedoczynności tarczycy jest wskazaniem oznaczenia TSH, FT4 i FT3. Podwyższone stężenie FT4 i FT3 i podwyższone lub prawidłowe TSH jest wskazaniem do skierowania do endokrynologa. Nie wymaga to jednak jeszcze wdrożenia leczenia przeciwtarczycowego. Przy objawach hipertyreozy należy pilnie skierować pacjenta do endokrynologa. W jawnej pierwotnej nadczynności tarczycy niezbędne jest leczenie przeciwtarczycowe i skierowanie pacjenta do endokrynologa. Poziom TSH 0,1-0,4 mIU/l bez towarzyszących objawów wymaga ponownej kontroli po 3 miesiącach. Jeśli obniżenie stężenia utrzyma się – konieczne jest skierowania pacjenta do endokrynologa.

Czytaj również: Kierunki rozwoju neurologii w Polsce

Wtórna niedoczynność tarczycy

Przy podejrzeniu wtórnej niedoczynności tarczycy istotne jest pilne skierowanie chorego do Poradni Endokrynologicznej. Przy współistnieniu symptomów niedoczynności kory nadnerczy rekomenduje się badanie porannego stężenia kortyzolu, a w razie wskazań włączenie hydrokortyzonu i pilna hospitalizacja na oddziale endokrynologicznym. W jawnej pierwotnej niedoczynności tarczycy bez cech niedoczynności kory nadnerczy zaleca się włączenie L-tyroksyny i planowe skierowanie do endokrynologa.  W przypadku stwierdzenia poziomu TSH niższego niż 10 mlIU/l bez objawów niedoczynności tarczycy sugerowana jest kontrola TSH, FT4 i FT3 po 3 miesiącach i – w razie wskazań – skierowanie do endokrynologa.

Czytaj również: Rezydentury 2021 – ilu nowych lekarzy przybędzie?

Hiperkortyzolemia i niedoczynność kory nadnerczy

Przy podejrzeniu hiperkortyzolemii eksperci zalecają wykluczenie egzogennego zespołu Cushinga. Może mieć on związek na przykład z farmakoterapią. Kolejnym krokiem jest badanie porannego poziomu kortyzolu po podaniu 1 mg deksametazonu o godzinie 23 w nocy poprzedzającej badanie. Przy stężeniu kortyzolu przekraczającym 1,8 µg/dl rekomenduje się kontynuację diagnostyki u endokrynologa. Stwierdzenie cech niedoczynności kory nadnerczy wymaga porannego oznaczenia kortyzolu, którego wartości poniżej 10 µg /dl są wskazaniem do skierowania do szpitala w trybie pilnym oraz włączenia hydrokortyzonu przy poziomie kortyzolu poniżej 3,6 µg/dl lub rozważenia jego podania — przy wartościach od 3,6 do 10 µg/dl. Objawy sugerujące niedoczynność kory nadnerczy i wartości kortyzolu na poziomie 10-15 µg/dl, ewentualnie 15-18 µg /dl, są wskazaniem do skierowania do endokrynologa. 

Diagnostyka ukrytych endokrynopatii – przypadkowo wykryty guz nadnercza i przysadki

Eksperci rekomendują, aby w sytuacji przypadkowego wykrycia w badaniu USG jamy brzusznej endokrynopatii jaką jest guz nadnercza, przeprowadzić TK jamy brzusznej bez kontrastu. Densyjność guza do 10 j.H. jest wskazaniem do leczenia w ramach Poradni Endokrynologicznej. Wyższe wartości – od 11 j.H. i więcej – wymagają pogłębionej diagnostyki na oddziale endokrynologii. Przypadkowo wykryty w badaniu obrazowym głowy guz przysadki jest wskazaniem do oznaczenia TSH, FT4 i porannego stężenia kortyzolu. Takie postępowanie umożliwia włączenie odpowiedniego leczenia przed hospitalizacją. Brak odchyleń w tych testach laboratoryjnych stanowi rekomendację do dalszej diagnostyki w warunkach Poradni Endokrynologicznej.

Nadciśnienie tętnicze hormonozależne

Nadciśnienie tętnicze hormonozależne charakteryzuje się opornością na farmakoterapię, mimo zastosowania trzech preparatów hipotensyjnych z uwzględnieniem diuretyków. W diagnostyce tego problemu konieczne jest wykluczenie zwężenia tętnic nerkowych. Następnie rekomenduje się weryfikację pod kątem nadczynności tarczycy za pomocą oznaczenia poziomu TSH i FT4 i badanie stężenia porannego kortyzolu  po przyjęciu przez chorego poprzedniej nocy 1 mg deksametazonu. Podejrzenie hiperkortyzolemii wymaga dalszej diagnostyki endokrynologicznej. U chorych z prawidłowym poziomem kortyzolu eksperci rekomendują modyfikację leczenia hipotensyjnego z zastosowaniem α-blokerów i blokerów kanału wapniowego, jak również odstawienie IPP. Pogłębiona diagnostyka endokrynopatii i leczenie nadciśnienia hormonozależnego powinny odbywać się w ramach opieki specjalistycznej.

Hiponatremia, poliuria i inne rodzaje endokrynopatii

Diagnostyka różnicowa hiponatremii obejmuje ocenę osmolalności surowicy, moczu, stanu nawodnienia, oraz wielkości przestrzeni wodnej pozakomórkowej. Niska osmolalność moczu może wskazywać na polidypsję psychogenną, dietę niskobiałkową i niskosodową, lub nadużywanie piwa. Hiperwolemia skłania ku podejrzeniu niewydolności nerek, zespołu nerczycowego, marskości wątroby, lub zastoinowej niewydolności serca. W hipowolemii – przy poziomie sodu w moczu przekraczającym 20 mmol/l – istnieje wskazanie do oznaczenia poziomu kortyzolu. Przy podejrzeniu niedoczynności kory nadnerczy rekomenduje się pilne skierowanie pacjenta do leczenia endokrynologicznego. Normowolemia w tej grupie pacjentów może wskazywać na zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny (SIADH) i również wymaga pilnego skierowania do endokrynologa.

Wstępna diagnostyka różnicowa pacjenta

Pacjenci wydalający powyżej 3 litrów moczu na dobę wymagają różnicowania w kierunku wpływu leków, takich jak diuretyki, kofeina i lit oraz kontroli glikemii. Przy prawidłowych poziomach glukozy, eksperci rekomendują oznaczenie poziomu kreatyniny, potasu, oraz wapnia. Różnicowanie obejmuje w tym przypadku – obok cukrzycy, powikłań farmakoterapii i polidypsji psychogennej – ostre uszkodzenie nerek, hipokaliemię, oraz hiperkalcemię. Skierowanie pacjenta do endokrynologa powinno nastąpić po wstępnej diagnostyce różnicowej, a dalsze postępowanie diagnostyczne dotyczy moczówki prostej, hiperkalcemii nienowotworowej i niepolekowej.

Badanie poziomu wapnia podczas diagnostyki endokrynopatii

Hiperkalcemia i hipokalcemia wymagają oceny zaawansowania objawów i określenia ewentualnych wskazań do natychmiastowego wdrożenia leczenia. Potwierdzenie hiperkalcemii i hipokalcemii opiera się na oznaczeniu poziomu wapnia skorygowanego względem albumin lub wapnia zjonizowanego. Eksperci zalecają, aby w diagnostyce hiperkalcemii wziąć pod uwagę wpływ farmakoterapii, chorób współistniejących, oraz uwarunkowań rodzinnych. Hiperkalcemia przekraczająca 3 mmol/l lub z towarzyszącym nasileniem objawów jest wskazaniem do hospitalizacji. Podobnie w hipokalcemii rekomenduje się wykluczenie wpływu stosowanych leków i chorób współistniejących oraz wywiadu rodzinnego. W hipokalcemii konieczne jest wykluczenie nieprawidłowości gospodarki magnezowej, a następnie skierowanie do dalszej diagnostyki endokrynopatii przez endokrynologa.

Endokrynopatie u mężczyzn – ginekomastia

Różnicowanie powiększenia gruczołów piersiowych u mężczyzn obejmuje między innymi steatomastię, rozrosty nowotworowe, oraz efekty uboczne farmakoterapii – na przykład z udziałem ketokonazolu lub spironolaktonu. Badanie fizykalne tego problemu powinno obejmować także ocenę jąder pod kątem obecności guza, a w przypadku jego stwierdzenia —  skierowanie na badanie USG jąder i do urologa. Przy braku zmian w jądrach, należy przeprowadzić badania laboratoryjne, w tym oznaczenia: TSH, FT4, AST, ALT, oraz kreatyniny. W przypadku braku odchyleń w wynikach zaleca się poszerzenie diagnostyki o beta-hCG. W tym przypadku skierowanie do endokrynologa powinno nastąpić po wykluczeniu przyczyn w ramach wstępnego postępowania diagnostycznego.

Autor:  dr n. med. Joanna Rasławska-Socha

Piśmiennictwo:

  1. Lewiński A., Stasiak M.: Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii. Lekarz POZ 2017, 2, 73-91.

 

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij „Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu medycyna.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz
logo