Choroby wątroby i dróg żółciowych – rekomendacje dla lekarzy POZ cz. 1

Wczesna diagnostyka zaburzeń wątroby stanowi wyzwanie w codziennej praktyce lekarskiej. Do najczęściej spotykanych schorzeń hepatologicznych należą stłuszczenie wątroby na podłożu metabolicznym, alkoholowa choroba wątroby, zapalenia wątroby na tle wirusowym, kamica pęcherzyka i dróg żółciowych, oraz uszkodzenia polekowe. Identyfikacja czynników ryzyka uszkodzenia wątroby stanowi podstawę skutecznej diagnostyki problemów hepatologicznych.

Objawy schorzeń wątroby i dróg żółciowych

Objawy choroby wątroby i dróg żółciowych są zróżnicowane ze względu na złożoność funkcji tego narządu. Trwająca kilka godzin kolka żółciowa, ból w nadbrzuszu i prawym podżebrzu promieniujący do prawej łopatki, nudności i wymioty obserwowane są w kamicy pęcherzyka żółciowego, a napady kolki żółciowej, żółtaczka, nudności, wymioty, blade stolce i ściemnienie moczu są typowe dla kamicy przewodowej. W ostrym zapaleniu pęcherzyka objawy są obecne powyżej 6 godzin i mogą obejmować wymioty. Ponadto ogólne osłabienie, gorączkę, dreszcze, a niekiedy – odczyny otrzewnowe. Ostre zapalenie dróg żółciowych charakteryzuje się zespołem objawów, zwanych triadą Charcota, do których należą: gorączka z dreszczami, kolka żółciowa, oraz żółtaczka. Mogą pojawić się dodatkowo wstrząs i splątanie.

Choroby wątroby i dróg żółciowych

Choroby nowotworowe dróg żółciowych zazwyczaj rozwijają się bezobjawowo i bezboleśnie, mogą im jednak towarzyszyć żółtaczka i świąd skóry.  W przebiegu wirusowego zapalenia wątroby (WZW) pojawia się męczliwość. Towarzyszący ostremu zapaleniu wątroby ból mięśni i stawów ustępuje po pojawieniu się żółtaczki. Przewlekłe zapalenie ma zwykle charakter skąpoobjawowy, mogą mu towarzyszyć objawy przypominające depresję, dyskomfort w okolicy prawego podżebrza, rzadziej – żółtaczka o niewielkim nasileniu. W zaawansowanych postaciach tego schorzenia dochodzi do rozwoju marskości wątroby i to jej objawy wówczas przeważają.  Polekowe uszkodzenie wątroby (DILI) ma bezobjawowy przebieg, rzadko mogą pojawić się objawy, w tym gorączka, żółtaczka i świąd skóry.

Czytaj również: Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne w zespole jelita nadwrażliwego (2018) Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii – cz. 1

Przyczyny i objawy stłuszczenia wątroby

Alkoholowe stłuszczenie wątroby może być bezobjawowe lub związane z dolegliwościami w okolicy prawego podżebrza. W badaniu stwierdza się powiększenie wątroby. U chorych z alkoholowym zapaleniem wątroby pojawia się osłabienie, utrata apetytu, dyskomfort w okolicy prawego podżebrza, nudności i wymioty, żółtaczka, wodobrzusze, a także encefalopatia. Wątroba jest powiększona i bolesna. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) i niealkoholowe zapalenie wątroby (NASH) mają zwykle bezobjawowy przebieg, czasem jednak może im towarzyszyć dyskomfort w prawym podżebrzu. NAFLD jest zwykle stwierdzana w badaniu USG, a w NASH  towarzyszą dodatkowo osłabienie pacjenta oraz powiększenie wątroby, a czasami także śledziony.

Obraz kliniczny marskości wątroby

Marskość wątroby na wczesnym etapie rozwija się bezobjawowo. W bardziej zaawansowanym stadium choroby obserwuje się pogorszenie kondycji pacjenta, stany podgorączkowe, oraz utratę apetytu i masy ciała. Dochodzi także do atrofii mięśni skrzydłowych czaszki i kończyn, a także nieznacznego zażółcenia białkówek. Wraz z postępowaniem schorzenia pojawia się wodobrzusze, dokuczliwe skurcze mięśni i świąd skóry. Objawy dermatologiczne marskości obejmują żółtaczkę, hiperpigmentację skóry, żółtaki,  pajączki naczyniowe, teleangiektazje, wybroczyny skóry plamiste i punktowe, a także nadmierne owłosienie ciała u kobiet oraz utratę owłosienia w okolicy łonowej u mężczyzn. Ponadto, u pacjentów można zaobserwować rumień dłoniowy i podeszwowy, białe przebarwienia paznokci oraz przykurcz Dupuytrena. W rejonie brzucha widoczne jest niekiedy charakterystyczne poszerzenie naczyń żylnych. Pacjenci mogą uskarżać się również na nudności, wymioty, wzdęcia, a także poczucie dyskomfortu w okolicy prawej podżebrowej. W jamie ustnej obserwuje się wygładzenie języka i obrzęk ślinianek. Mogą pojawiać się krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Objawom towarzyszy także splenomegalia i zmiany wielkości wątroby – powiększenie lub zmniejszenie tego narządu. W przebiegu raka wątrobowokomórkowego (HCC) obserwuje się żółtaczkę, wodobrzusze. Dodatkowo uczucie pełności w nadbrzuszu i bóle brzucha, a także kacheksję, utratę apetytu i gorączkę. Podobnie jak w marskości może dochodzić do krwotoków z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Czytaj również: Dieta a wrzodziejące zapalenie jelit

Diagnostyka chorób wątroby i dróg żółciowych

Diagnostyka schorzeń wątroby i dróg żółciowych obejmuje badania laboratoryjne i obrazowe. Jej celem jest między innymi różnicowanie stanów ostrych od przewlekłych, których cezurę stanowi okres sześciu miesięcy. W ramach czynnościowych testów wątrobowych (liver function tests – LFT) oznacza się surowicze stężenia transaminazy alaninowej (ALT) i asparaginianowej (AST), albumin, bilirubiny, fosfatazy zasadowej (alkaline phosphatase – ALP),  a także wskaźnika INR (international normalized ratio). Ponadto, w badaniach biochemicznych wątroby oznacza się gamma-glutamylotranspeptydazę (GGTP). Badanie ultrasonograficzne (USG) umożliwia różnicowanie przyczyn cholestazy. Ponadto ocenę miąższu wątroby między innymi pod kątem stłuszczenia dotyczącego minimum 20-30% hepatocytów, marskości wątroby. Za pomocą USG dopplerowskiego możliwa jest identyfikacja zakrzepicy żyły wrotnej lub żył wątrobowych – tzw. zespół Budda-Chiariego.

Transaminazy – wskaźniki uszkodzenia hepatocytów

Poziom transaminaz, będących indykatorami uszkodzenia hepatocytów, nie powinien wynosić więcej niż 35-40 IU/l. Najnowsze rekomendacje określają górną granicę normy ALT u mężczyzn na 30 IU/l, a u kobiet – 19IU/l.  Eksperci podkreślają jednak, że w schorzeniach wątroby związanych z dominacją apoptozy względem martwicy hepatocytów poziom transaminaz może pozostawać w granicach normy. Umiarkowany wzrost aktywności transaminazy alaninowej obserwowany jest przede wszystkim w niealkoholowej chorobie stłuszczeniowej wątroby (NAFLD). Dodatkowo w alkoholowej chorobie wątroby i przewlekłym WZW typu B i C. Na wzrost poziomu ALT mają wpływ wysiłek fizyczny, zapalenie mięśni, oraz rabdomioliza. Wartości ALT mogą rosnąć także w zawale mięśnia sercowego i niewydolności nerek.  Bardzo wysokie wartości transaminaz mogą być skutkiem polekowego uszkodzenia lub niedokrwienia wątroby, autoimmunizacji, oraz kamicy przewodowej. Przewaga aktywności ALT nad AST obserwowana jest w przewlekłych schorzeniach wątroby. Odwrotna sytuacja zwykle jest skutkiem schorzeń wieloukładowych oraz alkoholowej choroby wątroby. Jeśli wartość transaminaz w przebiegu tej ostatniej wynosi więcej niż 300IU/l należy rozważyć współistnienie innych czynników.  Marskość charakteryzuje się nieznacznym podwyższeniem poziomu transaminaz lub zachowaniem wartości w granicach normy z przewagą AST nad ALT. Eksperci rekomendują, aby w każdym przypadku zwiększenia aktywności transaminaz oznaczyć antygen HBs (HBsAg) i przeciwciała anty-HCV.

Czytaj również: Nieswoiste choroby zapalne jelit w czasie COVID-19

Fosfataza zasadowa i gamma-glutamylotranspeptydaza w diagnostyce chorób wątroby i dróg żółciowych

Fosfataza zasadowa (ALP) jest stosowana w ocenie cholestazy. Poziom ALP przekraczający 1000 IU/l jest charakterystyczny dla nowotworów, amyloidozy, grzybicy lub zmian ziarniniakowych. Podwyższone poziomy ALP mogą być związane z zaawansowaną osteoporozą, rozległymi złamaniami kości, przerzutami nowotworowymi do kośćca, jak również nadczynnością tarczycy. Niskie poziomy ALP mogą występować w przebiegu choroby Wilsona, niedoczynności tarczycy, wrodzonej hipofospfatemii, jak również niedoborów cynku lub witaminy B12. Fizjologicznie wartości ALP są wyższe u dzieci i u kobiet w drugiej połowie ciąży, u których mogą być dwukrotnie zwiększone. Jednak znaczny wzrost poziomu ALP z towarzyszącym świądem skóry jest objawem cholestazy ciężarnych występującej w tym okresie. Do wzrostu wartości gamma-glutamylotranspeptydazy (GGTP) dochodzi na skutek upośledzenia transportu żółci. Ponadto działania alkoholu i toksyn, kwasów tłuszczowych i związków ketonowych, wątrobowego stresu oksydacyjnego oraz leków. Zwłaszcza przeciwdepresyjnych i stosowanych w leczeniu padaczki. Izolowana zwiększona aktywność GGTP może wskazywać na insulinooporność lub pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych.

Bilirubina, albumina i wskaźnik INR w różnicowaniu chorób wątroby i dróg żółciowych

Poziom bilirubiny może rosnąć w przebiegu każdego ze schorzeń wątroby. Zaburzenia metabolizmu bilirubiny są związane z zespołem Gilberta i Dubina-Johnsona. W zespole Gilberta poziom bilirubiny nie przekracza 5 mg/dl i może w nim dominować bilirubina wolna lub bilirubina sprzężona. Może ona osiągać wartości poniżej 0,7 mg/dl. Aby rozpoznać ten zespół, należy wykluczyć współistnienie hemolizy obserwowanej w chorobie Wilsona, autoimmunizacyjnym zapaleniu wątroby, alkoholowej chorobie wątroby lub polekowym szkodzeniu tego narządu. Eksperci nie zalecają jednak różnicowania bilirubiny na wolną i związaną w przypadku nasilonej żółtaczki. Rosnące stężenie bilirubiny może być objawem ostrego uszkodzenia wątroby w marskości tego narządu, a także objawem alarmowym w przebiegu pierwotnego zapalenia dróg żółciowych kwalifikującym do leczenia transplantacyjnego. Wzrost stężenia bilirubiny w cholestazie oznacza obniżenie funkcji wydzielniczych wątroby o  ponad 50%. Obniżanie poziomu bilirubiny pozwala na monitorowanie regresji choroby obturacyjnej dróg żółciowych. Należy jednak pamiętać, że u pacjentów po zabiegach operacyjnych przywracających drożność dróg żółciowych mimo początkowego szybkiego spadku poziomu bilirubiny prawidłowe wartości osiągane są w ciągu kilku tygodni. Wskaźnik INR — wykazujący nieprawidłowości przy uszkodzeniu około 80% miąższu wątroby — oraz bilirubina i albumina określane są mianem uniwersalnych indykatorów funkcji wątroby. Hipoalbuminemia jest objawem marskości wątroby. Może jednak być spowodowana innymi czynnikami, jak: ciąża, niedożywienie, zespół mocznicowy, oraz zaburzenia wchłaniania.

Autor:  dr n. med. Joanna Rasławska-Socha

Piśmiennictwo:

  • Hartleb M, Simon K, Lipiński M, et al. Rekomendacje postępowania u chorych z zaburzeniami czynności wątroby i kamicą dróg żółciowych dla lekarzy POZ. Lekarz POZ. 2017;3(4):225-248.

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij „Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu medycyna.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz
logo